ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2024-05-22    |   108

 Хэнтий аймаг дахь  шүүхийн тамгын газрын 2024 оны сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Хэнтий аймаг дахь сум дундын  иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Х.Отгонжаргал нь 2024 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдөр шүүхийн захиргааны албан хаагчдад "Иргэний эрх зүйн бодлого бодох аргачлал" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.

. . .