Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

ШҮҮГЧ НАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

 

Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Г.Баясгалан

 • 2002-2006 онд Дундговь аймгийн Цагдаагийн хэлтэс эрүүгийн төлөөлөгч,
 • 2006-2012 онд Дундговь аймгийн Захиргааны хэргийн шүүх Нарийн бичгийн дарга, шүүгчийн туслах,
 • 2012-2013 онд Хэнтий аймгийн Захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгч,
 • 2013-2015 онд Захиргааны хэргийн анхан шатны 19 дүгээр шүүхийн шүүгч,
 • 2015-2021 он Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч,
 • 2021 оноос Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч,

 

 

 

Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Баярмаа

 • 2001-2007 онд Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт мэргэжилтэн,
 • 2007-2008 онд Хууль зүй дотоод хэргийн яамны Хууль зүйн бодлогын газарт мэргэжилтэн,
 • 2008-2009 онд Цайртминерал ХХК-д Хуульч,
 • 2009-2016 онд “Эм Ай Эйч”ХХК-д Ахлах хуульч,
 • 2017-2023 онд МӨХ-ны гишүүн өмгөөлөгчөөр тус тус ажиллаж байсан.
 • 2018-2022 онд “Нэйшнл лайф даатгал” ХХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр ажиллаж байсан.
 • 2023 оноос Хэнтий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байна.