Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

ШҮҮГЧ НАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

 

 

Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Г.Болормаа

 • 1988-1993 он Хэнтий аймгийн Хэсгийн ардын шүүхийн шүүгч
 • 1993-1999 он Хэнтий аймгийн Сум дундын шүүхийн шүүгч
 • 1999-2012 он Хэнтий аймаг дахь сум дундын 2 дугаар шүүхийн Ерөнхий шүүгч
 • 2012-2014 он Дорноговь аймгийн шүүхийн Ерөнхий шүүгч
 • 2014-2015 он Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 2 дугаар шүүхийн шүүгч
 • 2015-2016 он Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч
 • 2016-2017 он Төв аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч
 • 2017-2021 он Төв аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч
 • 2021-2024 он Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч
 • 2024 оноос Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч

 

 

Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Б.Дэнсмаа

 • 1989-1993 онд Дундговь аймгийн хэсгийн шүүхийн шүүгч
 • 1993-1996 онд Дундговь аймгийн шүүхэд шүүгч
 • 1996-2007 онд Хэнтий аймгийн сум дундын шүүхийн Ерөнхий шүүгч
 • 2007-2013 онд Хэнтий аймгийн шүүхийн шүүгч
 • 2013-2015 онд Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 1-р шүүхийн шүүгч
 • 2015-2016 онд Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч
 • 2016 оноос Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч
 • 2017-2024 он Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч 
 • 2024 оноос Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч 

 

 

Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч Д.Ганзориг

-           1994-2000 Хэнтий аймгийн Прокурорын газрын прокурор

-           2000-2022 Хэнтий аймаг дахь сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүгч, Ерөнхий шүүгч

-           2022 оноос Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүгч