Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

ШҮҮГЧ НАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА

 

 

Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Б.Марина

-           2005 онд Ховд аймаг дахь Сум дундын хоёрдугаар шүүхэд Тамгын төлөөлөгч,

-           2007-2011онд Ховд аймаг дахь Сум дундын нэгдүгээр шүүхэд шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга,

-           2011-2012 онд Ховд аймгийн шүүхэд шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга,

-           2012-2014 онд Ховд аймгийн шүүхэд Тамгын газрын дарга,

-           2014-2015 онд Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгийн Эрүүгийн хэргийн Давж заалдах шатны 6 дугаар шүүхэд ерөнхий шүүгчийн туслах,

-           2015-2019 онд Ховд аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд Шүүгч,

-           2019 оноос 2021 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд Шүүгч,

-           2021 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрөөс одоог хүртэл Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд Ерөнхий шүүгчээр ажиллаж байна.

 

 

Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Х.Отгонжаргал

-  2008-2012 он  хүртэл Дундговь аймгийн шүүхэд мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн,

-  2012-2015 онд Дундговь аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн туслах,

-  2015-2020 он хүртэл Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн өмгөөлөгч,

-  2020-2021 он хүртэл Ховд аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч

-  2021 оноос Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүгчээр ажиллаж байна.

 

 

Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Б.Уранзаяа

- 2008-2013 онд Сэлэнгэ аймгийн шүүхэд шүүгчийн туслах, Ерөнхий шүүгчийн туслахаар

-  2013-2016 онд Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүгчийн туслах, Зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтнээр

-  2016-2018 онд Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн Шүүхийн хүний нөөцийн газарт Шүүхийн захиргааны хүний нөөц хариуцсан референтээр тус тус тасралтгүй 10 жилийн шүүхийн байгууллагад ажиллаж байгаад 2018 оноос эхлэн “Эрхэм-Зөвлөх” ХХН-д өмгөөлөгчөөр

-  2021 оноос Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчээр  ажиллаж байна.