ШҮҮХИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ НАРТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2024-06-07    |   41

2024-2025 онд Хэнтий аймаг дахь сум дундын эрүү, иргэн, захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхүүдийн шүүх хуралдаанд оролцох Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумаас сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгч нарт  “Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийг сонгох, тангараг өргөх журам, Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчид хөлс олгох журам шинэчлэн батлах тухай журам болон иргэдийн төлөөлөгчийн эрх, үүргийг танилцуулж гарын авлагыг гардуулллаа

. . .