ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

/ШҮҮХ  ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ/

/2020.08.31-2020.09.04/

 

/2020 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн Даваа  гариг/

 

1.Нэхэмжлэгч Г.Мөнхбилэгийн нэхэмжлэлтэй, М.Түвшинжаргалд холбогдох иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 63 800 000 төгрөг гаргуулах тухай  

Шүүх бүрэлдэхүүн: Х.Тасхын

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан.

 

/2020 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн Лхагва  гариг/

 

2. Нэхэмжлэгч Ц.Ханджавын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Х.Тасхын

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

3. Нэхэмжлэгч Цагаанцахир-Уул ХХК-ын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Хариуцагчийг эрэн сурвалжлуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Х.Тасхын

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан.

4. Нэхэмжлэгч  Т.Төгсжаргалын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Хамтын амьдралтай байсныг тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Х.Тасхын

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

5. Нэхэмжлэгч  Ц.Урантуяагийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Х.Тасхын

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

6. Нэхэмжлэгч  Л.Батбаярын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Х.Тасхын

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

7.Нэхэмжлэгч  Г.Батхуягийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Х.Тасхын

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

8. Нэхэмжлэгч  Д.Базаррагчаагийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Нөхөх олговорын 40 000 000 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Х.Тасхын

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

9. Нэхэмжлэгч  М.Болдтулгын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Х.Тасхын

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангаж шийдвэрлэсэн.

10. Нэхэмжлэгч  Д.Туяацэцэгийн нэхэмжлэлтэй, Ч.Ууганбаатарт холбогдох иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Хүүхдийн тэтгэлэг тогтоолгож, дундын эд хөрөнгө хуваалгах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Х.Тасхын

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Зохигчдын эвлэрлийг баталсан.