ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

/ШҮҮХ  ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ/

/2019.08.26-2019.08.30/

/2019 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр /Баасан гариг/

 

1.Нэхэмжлэгч  Б.Батчулууны нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: “Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай” тушаалыг хүчингүй болгуулах тухай Шүүх бүрэлдэхүүн: Т.Бадрах

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг 

Шийдсэн байдал: Шүүх хуралдаан хойшилсон.

2. Нэхэмжлэгч Н.Наранчимэгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага:  Гэрлэлт цуцлуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Т.Бадрах

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хангасан.

3. Нэхэмжлэгч  “Монос-Хэнтий” ХХК-ны нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 19 507 900 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн:Т.Бадрах

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан.

4. Нэхэмжлэгч Н.Түмэннастын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Эцэг тогтоолгож, хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Л.Цэрэндулам

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг 

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хангасан.

5. Нэхэмжлэгч  Д.Энхтүвшингийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай Шүүх бүрэлдэхүүн: Л.Цэрэндулам

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг 

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хангасан.

6. Нэхэмжлэгч С.Одонтуяагийн  нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 3 719 000 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Т.Бадрах

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг 

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж, үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгосон.

7. Нэхэмжлэгч  Л.Бат-Өлзийгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 70 500 000 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Т.Бадрах

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг 

Шийдсэн байдал: Шүүх хуралдаан хойшилсон.

8. Нэхэмжлэгч  Хас банк-Хэнтий салбарын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 17 916 922 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Т.Бадрах

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг 

Шийдсэн байдал: Зохигчдын эвлэрлийг баталж, хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.

9. Нэхэмжлэгч  Төрийн банк-Хэнтий салбарын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 7,919,084.72 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Т.Бадрах

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг 

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хангасан.

10. Нэхэмжлэгч Т.Наранцэцэгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: 1 650 000 төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Т.Бадрах

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг 

Шийдсэн байдал: Хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон.

11. Нэхэмжлэгч Ж.Мөнх-Эрдэний нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Эцэг тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Л.Цэрэндулам   

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг 

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хангасан.

12. Нэхэмжлэгч  С.Батжаргалын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Л.Цэрэндулам

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг 

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хангасан.

13. Нэхэмжлэгч  М.Сүхзагдын нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Нөхөн олговрын 80 сая төгрөг гаргуулах тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Т.Бадрах

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг 

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон.

14. Нэхэмжлэгч  Ч.Мөнгөнцэцэгийн нэхэмжлэлтэй иргэний хэрэг

Нэхэмжлэлийн шаардлага: Ажиллаж байсан байдлыг тогтоолгох тухай

Шүүх бүрэлдэхүүн: Т.Бадрах

ШХНБД: Ж.Мөнхчимэг 

Шийдсэн байдал: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүрэн хангасан.