ХЭНТИЙ АЙМАГТ ШҮҮХИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖИЛЧДЫН ЗҮҮН БҮСИЙН УУЛЗАЛТ БОЛЛОО.