ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ШҮҮХИЙН ТАМГИЙН ГАЗРЫН БИЧИГ ХЭРЭГ ХҮРГЭГЧ С.ЭРЦЭРЭГИЙГ ТӨРИЙН ДЭЭД ШАГНАЛ "ХӨДӨЛМӨРИЙН ХҮНДЭТ" МЕДАЛИАР ШАГНАВ.

2020 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр Хэнтий аймгийн Шүүхийн тамгийн газрын бичиг хүргэгч С.Эрцэрэгийг Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2020 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 105 дугаар зарлигаар төрийн дээд шагнал "Хөдөлмөрийн хүндэт" медалиар шагналаа. Тус шагналыг Хэнтий аймгийн Шүүхийн тамгийн газрын хүндэтгэлийн танхимд Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч Б.Дэнсмаа гардуулав.