Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2019-11-21  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ, ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛТЭЙ ХАМТРАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Хуульчдын холбооны Хэнтий аймаг дахь салбар зөвлөлтэй хамтран Хэнтий аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг арилжааны Банкууд болон Банк бус санхүүгийн байгууллагын 40 орчим ажилтнуудад “Нэхэмжлэлийн б

Огноо: 2019-11-15  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

"Хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэхэд анхаарах асуудал" гэсэн сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

Тус шүүхийн тамгын газрын 2019 оны Дотоод сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаа /аргачлал, хууль хэрэглээ/ сэдвийн хүрээнд сургалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр Хэнтий аймаг дахь сум дундын Иргэний хэр

Огноо: 2019-11-12  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Ёс зүйн зөвлөлөөс сургалт зохион байгуулав.

Тус шүүхийн тамгын газрын дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлийн 2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан Ёс зүй харилцаа хандлага мөн Засгийн газраас баталсан Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн талаарх сургалтыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-н

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?